O projekte

Projekt Detský čin roka už 19 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky..
Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo viac ako 1 600 000 detí, ktoré svojimi

skutkami konali a podporili dobro.

Ako projekt prebieha?

Už vo februári vyzývame deti, aby robili dobro a napísali nám o tom.

Rovnako i učitelia, rodičia a verejnosť nám posielajú do konca júna správu o vykonanom dobrom skutku, pozoruhodnom čine dieťaťa, či detského kolektívu.

Kľúčové témy príbehov sú:

Hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Detská porota

Tridsaťpäť nominovaných príbehov v 7 kategóriách je následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý je v septembri zaslaný do cca. 2 200 základných škôl na celom Slovensku.

Učitelia pracujú s tlačeným pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú. Deti sa tak učia cez reálne príbehy iných detí, ako pomôcť ľuďom i prírode.

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka.

On-line Anketa pre dospelých

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali sme preto cestu, ako dobré skutky, konané deťmi, predstaviť rodičom i širokej verejnosti, ktorá môže touto formou prispieť k projektu, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému Vám môžeme už po siedmy raz prezentovať vykonané dobré skutky on-line v ankete pre verejnosť.

www.detskycin.sk

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.