Žiaci zorganizovali zbierku pre psíkov v útulku

Kategória:

Sme žiaci z malotriednej školy, ktorú v tomto školskom roku navštevovalo len 9 detí. Každoročne robíme vianočnú besiedku a vianočné trhy, na ktorých predávame vlastnoručne vyrobené výrobky. Tento rok sa nám podarilo zarobiť 60 eur. Nie je to veľká suma, ale napriek tomu sme sa rozhodli s ňou podeliť s tými, ktorí to potrebujú viac. Polovicu vyzbieranej sumy sme sa rozhodli venovať psíkom v útulku v našom okresnom meste. Boli sme im náš malý dar odniesť osobne. Psíky boli veľmi milé a bolo nám ich aj ľúto, ale vedeli sme, že im bude trochu lepšie aj vďaka nám. 

 

List napísala Erika Mokrošová – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2018/2019, žiaci 1., 2. a 3. triedy, ZŠ Sklené Teplice 1, Sklené Teplice

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.