Pod vedením Erika žiaci zrealizovali projekt revitalizácie školského sadu

Kategória:

Sme malá škola a v areáli máme takmer 4,5 árovú záhradu s cca 60 – ročným sadom. V sade rastie asi 60 rôznych stromov, medzi ktorými nájdeme staré odrody jabloní a sliviek, hrušiek, ale aj lipy, borovice, dub a brezu. Počas roka v ňom šteboce veľa vtákov, hniezdia sýkorky, na dube má svoj domov veverička, v skalách žijú jašterice a mravce majú svoje mravenisko. Bol to rokmi zabehnutý ekosystém, ktorý sa dlhodobo nevyužíval a jeho údržba spočívala len v kosení. Medzi učiteľmi spontánne vznikla myšlienka skúsiť sad ozdraviť a udržiavať všetky vzácne stromy, ochraňovať živočíchy žijúce v ňom, preto spracovali projekt. Ale bez pomoci, nie je v silách niekoľkých učiteľov takýto projekt realizovať. V škole máme triedu ôsmakov, medzi ktorými vyniká Erik Stehlík. Erik svojou šikovnosťou, pracovitosťou a hlavne elánom strhol aj ďalších svojich spolužiakov, ale hlavne prekvapil nás učiteľov. Spolužiaci sa pod jeho vedením pustili do realizácie projektu školy – revitalizácie sadu. Erik navrhol a spolu so spolužiakmi vybudovali bylinkovú špirálu a ohnisko, založili záhon drobného ovocia a postupne budujú prírodný chodník z kameňa do jednotlivých častí sadu a tak ho pretvárajú na oázu pokoja. Svoje návrhy vždy vopred ako skúsený odborník predkladá a konzultuje aj s vedením školy. Pod vedením učiteľov sa pridali aj ostatné triedy, ktoré sa postarali o kompostovisko, revitalizáciu starého skleníka a obnovenie zeleninového záhona. Majstrovstvo Erika je aj v tom, že prirodzeným myslením a praktickými skúsenosťami vo svojom veku ponúka vysoko odborné riešenia pri realizácii čohokoľvek ako máloktorý skúsený dospelý majster. Svojim príkladom učí svojich spolužiakov, ktorí takto získavajú vzťah k sadu, k prírode a pomáhajú tak ochraňovať náš vzácny ekosystém. Budujú sa v nich základné postoje pomoci prírode prežiť pre budúce generácie a jej ochrane. Erik je pre všetkých vzorom.

 

List napísala Ing. Margita Gajdošová – riaditeľka školy, skutok vykonal Erik Stehlík so spolužiakmi, v šk. roku 2018/2019 žiaci 8. triedy, ZŠ s MŠ Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.