Kolektív žiakov pomáha v domove dôchodcov

Kategória:

Už druhý rok spolupracujeme v rámci dobrovoľníctva so Židovským domovom dôchodcov Ohel David v Bratislave. Prvé kroky sme zrealizovali v rámci medzinárodného projektu Krókusz, ktorý je zameraný na rozširovanie historických vedomostí žiakov od 12 do 24 rokov o holokauste, pogromoch, v rámci ktorých vyhubili 1,5 miliónov ľudí v ich veku. Obyvateľov domova charakterizuje predovšetkým vysoký vek a ťažké životné osudy. Potrebujú pomoc nielen zamestnancov domova, ale aj iných nezištných ľudí. Dvanásti z našich 15-16 ročných gymnazistov už dvakrát vykonali dobrovoľnú činnosť v tomto domove. Na jar a na jeseň revitalizovali ich malú záhradku, ktorá slúži aj ako dvor, je to malá oáza v meste, kam si môžu sadnúť na lavičky ešte pohybliví obyvatelia domova, alebo sa pokochať z okna v kráse kvitnúcich rastlín, pokosenej trávy, vždyzeleného krovia. Šikovné ruky dievčat očistilo rámiky obrazov na chodbe, v izbách starých ľudí, dezinfikovali, poutierali stoly a stoličky v jedálni, v malej kuchynke. Chlapci zvesili z garniží záclony, aby sa počas veľkého jarného upratovania vyprali. Starým obyvateľom domova bolo potešením, že mohli vidieť šikovných mladých ľudí, s ktorými niektorí z nich sa aj trochu porozprávali. Túto pomoc im chceme aj v blízkej budúcnosti poskytnúť, domov dôchodcov môže počítať s mladými silami.

 

List napísala Alžbeta Iróová – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2018/2019, žiaci I. a II. G triedy, ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13, Bratislava

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.