Jakub nezištne pomáha učiteľom

Kategória:

Jakub je obyčajný žiak 7. A triedy, a predsa je niečím výnimočný… V dnešnej dobe sa často stretávame s detskou ľahostajnosťou, niekedy dokonca neúctou k pedagógom či všeobecne k starším ľuďom. Žiaci sú menej ochotní, nevšímaví, veľakrát zabúdajú na slušné správanie. Jakub je v tomto pravý opak! On je ochotný hocikedy, hocikde a hocikomu pomôcť, najmä keď ide o učiteľov: na výtvarnej výchove nosí pomôcky, na geografii chodí po mapu, na hudobnej výchove zapája projektor či notebook, na telesnej chystá športové náradie, na slovenčine rozdáva zošity… pre niekoho maličkosti, pre niekoho veľká pomoc… Vzorne pomáha aj triednej pani učiteľke – na Vianoce sám od seba prinesie živý stromček, stojan i svetielka. Na Veľkú noc zas zabezpečí ikebanu a vlastnoručne urobený korbáč na šibanie. Na Deň učiteľov si môžete byť istí, že tento žiak na učiteľov určite nezabudne. Vždy ich obdarí voňavým kvetom a milým poďakovaním. Ak by náhodou niektorá pani učiteľka v ten deň neučila v 7. A, Jakub už cez prestávku stojí pred zborovňou a postupne obdarúva všetky, aby na žiadnu z nich nezabudol, dokonca zavíta aj do riaditeľne. V školskej jedálni je jeden z mála žiakov, ktorý sa nahlas pozdraví, popraje dobrú chuť či podrží dvere ako gentleman. Na jar každé ráno zásobuje celú zborovňu čerstvou žihľavou, z ktorej si pani učiteľky varia zdravý čaj. Niekedy prinesie medvedí cesnak či iné bylinky. Aktívne sa zapája do zberu papiera i školských podujatí. Jakub má najradšej zvieratká. O nich dokáže rozprávať celé hodiny. Doma sa stará o rôzne druhy a veľmi ochotne ponúka pani učiteľkám malé šteniatka či zajačiky. Hoci je to živé striebro a učenie ho tiež moc nebaví, je to výnimočný chlapec. Už teraz viem, že má srdce na správnom mieste a že z neho určite rastie slušný človek v dobe, z ktorej sa slušnosť a ochota nezištne pomáhať pomaličky vytráca…

 

List napísala PaedDr. Ľudmila Matisová – pedagó g, skutok vykonal Jakub Lajda, v šk. roku 2018/2019 žiak 7. triedy, ZŠS MŠ Kliňanská cesta 122/4, Klin

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.