Hanka a Nelka zorganizovali zber odpadkov v ich lese

Kategória:

Jedného dňa sa dve dievčatá, Hanka a Nelka, vybrali vyzbierať odpadky z ich bunkra. Ako tak zbierali odpadky, rozprávali sa, čo všetko našli: fľaše zo skla, obaly od cukríkov, ponožku či plastové fľaše. Hanke pri tom napadlo zorganizovať ZBER ODPADKOV V ICH LESE. Nelka si povedala, že je to super nápad a súhlasila. Rozmýšľala, či nebudú potrebovať nejaké povolenie. Chvíľu sa ešte rozprávali a odišli domov. Hanke to nedalo ani doma a spýtala sa rodičov, čo k takému zberu potrebujú vybaviť. Rodičia jej povedali, že povolenie nepotrebujú. Ich suseda organizuje takéto aktivity, tak jej Hanka napísala e-mail. Pani suseda bola veľmi ochotná a prisľúbila dievčatám všetko, čo k zberu potrebujú: hrable, rukavice, vrecia na odpad. Hanka sa veľmi potešila a hneď telefonovala kamarátke Nelke. Teraz už bolo dôležité nájsť termín zberu. Dohodli sa, že zber sa uskutoční v sobotu 16. 3. 2019. Hanka vymyslela a vyrobila plagátiky a jej mama jej pomohla s ich vytlačením. Dievčatá si plagáty rozdelili, rozniesli a vylepili v škole, v tanečnej škole, v materskej škole, aj na vchodové dvere paneláku. Na zber pozvali osobne aj spolužiakov a kamarátov v škole. V deň konania zberu pršalo. Napriek tomu sa stretlo 20 dobrovoľníkov, ktorí im pomohli vyčistiť les. Všetci boli prekvapení, čo všetko sa v lese našlo. Nohavice, stoličky, tašku s liekmi, podvozok auta, kocky stavebnice LEGO, rohožku, oblečenie. Jedno celé vrece bolo plné polystyrénu. Pre dobrovoľníkov si dievčatá pripravili aj vlajku, poďakovanie a darčeky. Nezabudli ani na spätnú väzbu. Do zošita im účastníci písali, čo sa im páčilo a čo by mohli dievčatá zlepšiť. Príjemné bolo aj stretnutie s bežkyňou, ktorá dievčatá od radosti objala. A o peknej aktivite dievčat sa písalo aj v miestnych novinách. Dievčatá dostali aj pochvalu od triednej učiteľky a osobitnú pozornosť tejto dievčenskej aktivite venovala aj pani riaditeľka, ktorej sa nápad a celková organizácia dievčat veľmi páčila. Pochválila ich na slávnostnej akadémii pri príležitosti ukončenia školského roka v Dome Kultúry Dúbravka.

 

List napísali a skutok vykonali Hanka Kureková a Nelka Simonová, v šk. roku 2018/2019 žiačky 4. triedy, ZŠ Karloveská 61, Bratislava

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.