Dvojitá radosť detí

Kategória:

V našej škole radi robíme malé dobré skutky. Aj v jeseni prišli pani učiteľky s nápadom pomôcť našim spolužiakom z nultého ročníka malou zbierkou pomôcok, hračiek, či kníh, lebo sú to žiačikovia rómskeho pôvodu a zbierka by im spestrila vyučovanie, aj by sa potešili. Tak sme vypísali plagátiky, oslovili sme známych, rodičov i pomocou internetových sietí sme našli veľa dobrých ľudí, ktorí nám donášali tašky i vrecia plné krásnych vecí. Na tejto zbierke sa podieľal žiaci druhého i prvého stupňa. Bolo ich toľko, že by sa v nich naši nulťáci asi aj stratili. Preto prišiel ešte jeden nápad. Pani učiteľka sa opý-tala pani primárky na detskom oddelení, či by pre malých maródov nepotrebovali nejaké knihy, skladačky… a odpoveď bola, že áno. Tak sme nabalili jednu plnú veľkú krabicu, aj pre detské oddelenie v našej nemocnici a tento darček sme im odniesli na Mikuláša, aby sa aj ony trochu zabavili i potešili, kým sa budú liečiť na oddelení. Takto sme našou zbierkou hračiek potešili naraz dve skupiny detí. Mali sme veľkú radosť a už vymýšľame, akú zbierku urobíme najbližšie, lebo kde je vôľa, tam je cesta. A nám vôľa nechýba!

 

List napísala B. Bulíková – v šk. roku 2018/2019 žiačka 8. triedy, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2018/2019, žiaci 2. stupňa, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.