Deniska pomáha druháčke

Kategória:

Dobrý deň, zasielam Vám príbeh o Deniske. Deniska je žiačkou 4. A triedy. Pomáha mladšej Miške, ktorá je žiačkou 2. A triedy. Ráno Mišku privedie do druháckej triedy, pomôže jej odniesť aktovku. Až potom ide do štvrtáckej triedy na poschodí. Zaslúži si obdiv za to, s akou láskou sa obetavo stará o Mišku. Deniske 3. 12. 2018 zomrel otec. Zosmutnela, zvážnela. Napriek tomu pomáha aj iným deťom z rómskej komunity.

 

List napísala Mgr. Anna Ďureje – pedagóg, skutok vykonala Deniska Salayová, v šk. roku 2018/2019 žiačka 4. triedy, ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.