Daniel poskytol prvú pomoc Tomášovi, ktorému sa stal úraz

Kategória:

Boli vianočné prázdniny. Každé dieťa sa na ne teší. Aj 7 ročný Tomáš a 9 ročný Daniel. V jeden pekný deň, kedy poletovali snehové vločky a sem-tam pofukoval vetrík, vybrali sa neďaleko školy na kopec spúšťať na boboch. Na kopci neboli sami. Spoločnosť im robilo malé dievčatko s mamou, ktoré ťahalo hore kopcom sánky. Odrazu sa mu vyšmykli z ruky a rútili dole. Daniel ich zachytil a vrátil uplakanej majiteľke. Konečne sa mohlo dievčatko spustiť dole svahom. Ich návšteva nebola dlhá a po krátkej chvíľke sa rozhodli odísť. Nevadí, povedali si kamaráti a pokračovali v sánkovačke sami. Veď kopec nebol vysoký a spúšťanie sa z neho bolo bezpečné. Ale ako sa neskôr ukázalo, nebolo. Spolu si užívali smiech, dobrú náladu a radosť. Vtedy to prišlo. Ako prvý sa spustil Daniel, za ním Tomáš. Sneh mu však padal do očí, na chvíľu ich zavrel a spustil sa. Nevidel, ktorým smerom sa boby pohybujú a stávajú sa nekontrolovateľné. Zastavil ich strom. Ozval sa plač. Daniel čo najrýchlejšie pribehol k nemu. Zisťoval, čo sa stalo a prečo plače. Tomášovi sa gúľali slzy po lícach a ukazoval na nohu. Nemohol sa postaviť. Noha veľmi bolela. Hoci v okolí boli aj dospelí ľudia, nepomohli. Daniel neváhal. Opatrne usadil Tomáša na boby a ponáhľal sa do budovy školy, kde v krátkosti vyrozprával, čo sa prihodilo. Po príchode záchranky a poskytnutí prvej pomoci, ukázalo sa, že noha má komplikovanú zlomeninu a v nemocnici dostal na ňu bielu sadru. No najdôležitejšie je, že noha je v poriadku a nie sú žiadne následky. Daniel sa zachoval aj v tomto prípade, ako záchranár s veľkým srdcom pomôcť druhému. Spravil v jeden deň dva dobré skutky. A preto mu patrí aj touto cestou vysloviť úprimné ĎAKUJEM!

 

List napísal kolektív žiakov spolu s pani učiteľkou Mgr. H. Feriančíkovou, skutok vykonal Daniel Pavolka, v šk. roku 2018/2019 žiak 3. triedy, SZŠ T. Zanovita, Ul. Východná 18, Martin

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.